Under construction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij Eureka! RT

 

 

 

Ieder kind is uniek en speciaal.

Ieder kind heeft zijn of haar eigen behoeften.

Soms heeft een kind behoefte aan extra ondersteuning.

Remedial Teaching kan dan een uitkomst zijn.

 

Eureka! RT biedt ondersteuning aan kinderen die tijdelijk of structureel moeite hebben met:

  • technisch lezen, spelling, begrijpend lezen of rekenen
  • taakaanpak, planning of studievaardigheden
  • zelfvertrouwen, motivatie of zelfstandigheid

 

 

 

Eureka! RT komt ook aan huis!

 

Eureka! RTŠ 2011